top of page
נינהויס מונטסורי. התקן העולמי.

כל ילד הוא מיוחד. כל ילד הוא ייחודי. ילדים יכולים להתפתח ללא כללים שנקבעו מראש, אך הם זקוקים להדרכה אינדיבידואלית ולחומרים חינוכיים המעודדים ומקדמים התפתחות זו. נינהאוס מאמינים בצמיחה אישית ומציעים את הכלים הדרושים כדי לתמוך בכך. החומרים עונים על הדרישות שנעשו על ידי השיטה החינוכית של מריה מונטסורי לגבי למידה ספונטנית. האיכות הגבוהה של מוצרי Nienhuis Montessori מספקת לילדים את הכלים הדרושים להם כדי להיות הוגים עצמאיים וקריטיים.

bottom of page