top of page
 
שיטת מונטסורי כדרך חיים גם בבית.

שיטת מונטסורי היא דרך חיים המאפשרת להורים להבין את ילדיהם ולתמוך בהתפתחותם הטבעית.

הורות על פי גישת מונטסורי

כבד את ילדך והתייחס אליו כאל שווה.
שים את עצמך בנעלי הילד שלך, למשל, האם מישהו מבני משפחתך שואל אותך יום-יום מה
עבר עליך היום, מה אכלת לארוחת צהריים, כמה שעות ישנת ומה עשית בעבודה? ילדך לא אוהב זאת! אפשר לו לעשות את הדברים בעצמו, תסמוך עליו אשר מסוגל. 

ילדך אוהב תנועה
תן לו את החלל וההזדמנות לנוע בחופשיות ובביטחון. ילדך אמור להיות חופשי לבחור
אפשר לו לבחור. תפוח או קיווי? חולצה כחולה או אדומה? לנקות את השולחן או למיין
כביסה? ילדך לומד רק כשהוא עושה זאת בעצמו
אפשר לו לעשות כמה שיותר דברים בעצמו. כדברי מריה מונטסורי, אל תעזור לילד במשימה
שהוא יכול להצליח בו בעצמו. יש לו הרבה יותר יכולות ממה שאתה חושב!

דבר עם ילדך
דבר עם ילדך באופן ישיר, בהיר ומכבד, הוא מסוגל להבין הכול, וכך גם ילמד מהר יותר.

ילדך מתבונן ולומד ממעשיך.
כשאתה מלמד את ילדך דבר מה חדש, אל תשפוט את אופן הביצוע שלו, אם הוא טעה,
הדגם לו שוב איך לבצע נכון.

בחר את הצעצועים של ילדך בקפידה
אל תבחר צעצועים מפתים ויפים שיותירו אותו פאסיבי ורק משועשע לרגע קט, ילדים זקוקים
לפעילויות המשלבות קשר עין-יד. בחר צעצועים פשוטים מחומרים טבעיים, למשל מעץ.

כל ילד הוא ייחודי, ולכל אחד קצב משלו
ילדים ישנים כשהם ישנים, אוכלים כשהם רעבים ומשחקים כשהם רוצים. תן להם את מה
שהם צריכים, ועזור להם לזהות זאת.

היה סבלני, גם כשהדברים אורכים יותר זמן משציפית
כשאתה מלמד ילד לבצע דבר מה, ייתכן שתהליך הלמידה יתמשך מעט, אך ברגע שהילד
יבין וירכוש את המיומנות, היא תהיה שלו. הער את ילדך בבוקר מספיק מוקדם כדי שיתלבש
ויתארגן בעצמו. תמוך בילדך תמיד
טעויות וכישלונות הם תמיד חלק מתהליך ההתבגרות. אל תשבח ואל תשפוט את ילדך, עזור
לו באהב, חמלה וכבוד בקצב שלו.

סביבה ביתית בהשראת מונטסורי
סביבתו של הילד בבית אמורה להיות יפה, מינימליסטית, מסודרת, מותאמת למידותיו
ומעוצבת באופן המטפח עצמאות ואחריות. סביבה כזו תכונן ילד בעל דפוס חשיבה בריא
וחזק.

כיצד אעמיק את הבנתי בשיטת מונטסורי?
הצטרף לקורסי ההכשרה שלנו -לחץ כאן לפרטים אודות הקורסים הבאים בישראל

הירשם כחבר איגוד מונטסורי ישראל למידע ותכנים 

כיצד אבחר בית ספר מונטסורי אותנטי לילדיי?
בתי ספר רבים מתהדרים בשם "מונטסורי",  כשלמעשה הם נשענים רק על חלק קטן מעקרונות השיטה. בית ספר המבקש לפעול על פי שיטת מונטסורי חייב להעניק לתלמידיו חוויית מונטסורי שלמה ואותנטית ולכלול את כל עקרונות השיטה על פי ד"ר מריה מונטסורי.

bottom of page