top of page

הכשרה למונטסורי בגילאי 0-3

קורס מקצועי

  • 10 שע׳
  • 1,950 שקלים חדשים
  • מפגשי אונליין

תיאור השירות

תוכנית הכשרה מקוונת זו של מונטסורי לגילאי 0-3 היא קורס מקיף המספק ידע מעמיק על התיאוריה, הפילוסופיה, הפדגוגיה והפרקטיקה של מתודולוגיית מונטסורי. הקורס מורכב משמונה מפגשי זום מובנים בני כ-75-90 דקות כל אחד, המכסים נושאים שונים הקשורים להתפתחות הילד, תנועה, שפה, נימוסים והסביבה המוכנה. ההכשרה מתאימה לאנשי חינוך, מדריכים, מטפלים והורים המעוניינים ללמוד על חינוך מונטסורי. המשתתפים יידרשו לבצע משימות כתובות, ליצור חומרים ולערוך תצפיות על סמך החומר הנלמד. בתום הקורס יקבלו המשתתפים תעודת השתתפות מטעם אגודת מונטסורי ישראל.


bottom of page