top of page
בתי-ספר
סטנדרטים של איכות

הסטנדרטים הפדגוגיים של איגוד מונטסורי ישראל שומרים על רמת המצוינות לפי חזונה של מריה מונטסורי.

הקריטריונים שנקבעו על ידי קבוצת הפדגוגיה שלנו, קובעים שכל מעון-יום מציע תוכניות לילדיהם המאפשרים את צמיחתם האינטלקטואלית, החברתית והפסיכולוגית, וכי הגישה עולה בקנה אחד עם מה שמוצג בקורסי ההכשרה של איגוד מונטסורי ישראל.

גן ילדים חבר באיגוד מונטסורי ישראל

יעמוד בדרישות של "חמשת הגדולים"
1- מורים מונטסוריים מאומנים היטב
2- סביבה מוכנה
3- ממוקד בילד
4- בטיחות
5- ילד בריא ופורח

 

המורה

 בכל כיתה יהיה מורה אחד עם הכשרה של איגוד מונטסורי ישראל  ברמת הגיל המתאימה בכל שיעור.

 

המסייעים

בכל כיתה יכול להיות אחד שהינו עוזר הוראה. אם יש צורך ביותר מעוזר אחד, הוא / היא צריכה להיות עוזרת הוראה שצריכה לעזור למורה עם המטלות היומיומיות שלה.

סביבה לימודית

מספר הילדים בכל כיתה, השיעורים כוללים חלוקה מאוזנת היטב של גילאים, מין וכן מספר מתאים של ילדים כדי להבטיח התפתחות חברתית:

תינוקות: 6-9 ילדים בכיתה.

פעוטות:12-16 ילדים בכיתה.

גן : 24-35 ילדים בכיתה.

טווח גילאים

השיעורים מורכבים מילדים בגילאים הבאים (הגילאים הרשומים הינם משוערים):

תינוקות- "הקן /סביב התינוקות ": גילאי חודשיים עד 12/15 חודשים.

פעוטות- "קהילת הפעוטות" : בין 12-15 חודשים (הליכה טובה) עד 3 שנים.

גן- "בית הילדים": 3-6 שנים.

תקופת עבודה רצופה
זמן עבודה רצופה הכוונה לזמן עבודה חופשית בכיתה:

השיעורים מתוזמנים חמישה ימים בשבוע עם תקופות עבודה רציפות בכל יום:

פעוטות:  שעתיים לכל מחזור עבודה, לפחות ארבעה ימים בשבוע.

גן: 3 שעות בבוקר, 2-3 שעות אחר הצהריים, חמישה ימים בשבוע.

ייעוץ ופיקוח

ייעוץ של יועץ מטעם איגוד מונטסורי ישראל נדרש לפחות אחת לשנה.

 

לעוד מידע בנושא נא לשלוח מייל עם שם מלא וסיבת הפנייה

bottom of page